huisvaders

Mannen als huisvaders en vrouwen als kostwinners

Traditionele genderrollen zijn decennialang stevig verankerd geweest in de samenleving, waarbij mannen vaak als kostwinners werden beschouwd, terwijl vrouwen zich voornamelijk bezighielden met het huishouden en de zorg voor het gezin. Echter, de afgelopen jaren hebben we een opmerkelijke verschuiving opgemerkt in deze rollen, waarbij steeds meer mannen ervoor kiezen om huisvaders te zijn, terwijl […]

Mannen als huisvaders en vrouwen als kostwinners Meer lezen »

moeder met stress

Vrouwenkiesrecht: Een mijlpaal in de strijd voor gendergelijkheid

Het vrouwenkiesrecht, ook wel bekend als vrouwenstemrecht, was een historische mijlpaal in de strijd voor gendergelijkheid. Het recht van vrouwen om te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor politieke functies is lang niet vanzelfsprekend geweest. In dit artikel duiken we in de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht, de belangrijkste mijlpalen in deze strijd en de

Vrouwenkiesrecht: Een mijlpaal in de strijd voor gendergelijkheid Meer lezen »